Horses


Hästverksamheten har under de senaste 15 åren varit en stor del av gårdens verksamhet.

  • I dagsläget finns 28 boxar
  • 2 lösdrifter
  • Ridhus
  • Upplyst uteridbana
  • Kilometervis med ridleder
  • Gemensam fikastuga
  • Kursverksamhet http://www.marianorberg.com/
  • 30 ha sommarhagar i skyddsvärd betesmiljö
  • Egen foderproduktion till hästarna
  • Mindre avels och stuteriverksamhet inom rasen Pura Raza Española (PRE), finns snart på egen hemsida: http://www.gestapre.se

OBS!


Ibland har vi lediga platser i stallen, för intresseanmälan, skicka ett meddelande nedan:

Intresseanmälan för inackordering på Gesta