Om Gesta & kontakt

Om Gesta Gård skrivet av Stallarholmens Hembygsförening

Gesta bestod redan på 1600-talet av 5 gårdar varav 4 kronogårdar dvs ägdes av staten och 1 skattegård som ägdes av en självägande bonde. Gårdarna kallades Skattgården, Norrgården, Uppgården, Mellangården och Nergården. Skattgården var av 1 mantals storlek medan de övriga 4 var av 5/8 mantal.

På 1700-talet kom gårdarna att samlas under Låsta säteri och Åkers krutbruk som båda innehades av släkten Stierneroos med sidogrenar såsom Hacker och Liliestråle.

Gårdarna brukades var för sig av olika arrendatorer ända fram till slutet av 1800-talet då gårdarna sammanfördes till 1 enhet. Gårdarna låg under Låsta ända fram till 1800-talets slut då den sista medlemmen av familjen Liliestråle, Carolina Lundberg född Liliestråle som innehade Lida säteri i Åkers styckebruk sålde gården på 1890-talet till Anders Gustaf Hedin.

1922 köptes gården av Karl Adolf Pettersson Gesta-Pelle kallad. Pettersson var aktiv inom kommunen och var pådrivande beträffande uppförandet av bron mellan fastlandet och Selaön som invigdes 1928. Han var far till professorn och nobelpristagaren i ekonomi Gunnar Myrdal.

Idag är Gesta en mer eller mindre en samlad bebyggelse men också en modern hästgård med egen produktion av grovfoder, strö och spannmål. Man har medvetet arbetat för att bygga upp biotoper som skall gynna fågel och vilt. Där finns två våtmarker och en damm.


I mellangården bor naturfotografen Kjell Ericsson som har fångat många av sina fantastiska motiv just på Gesta. 

http://kjelleshemsida.se/


På gården bor även konstnären Caroline Berg som även har sin ateljé i gårdscentrumet. 

Caroline är invald i Föreningen Nordic Wildlife Art där de 37 främsta djur och -naturmålarna i Norden är med.

http://carolineberg.se

https://www.facebook.com/Konstn%C3%A4r-Caroline-Berg-262064737200714/


Patrik Berg
Lokaluthyrning & allmänna frågor
Tel: 070-25 48 187
patrik@gestaab.se


Alexander Berg
Markentreprenad
Tel: 070-59 23 570
alex@gestaab.se

Johanna Berg
Inackorderingar/hästarna
Tel: 073-76 73 098
johanna@gestaab.se